Επικοινωνία

Εργαστήρια Συντήρησης Έργων Τέχνης και Γραφειο Μουσείου Ι.Μ.Κύκκου

Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 8, Τ.Θ. 28183,
T.Κ. 2091, Αρχάγγελος-Λευκωσία

Τηλέφωνο: 00357-22 370002
Τηλεομοιότυπο: 00357-22 386154

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mimk@logosnet.cy.net

Μουσείο εντός Ιεράς Μονής Κύκκου
Διεύθυνση: Ιερά Μονής Κύκκου -Λευκωσία

Τηλέφωνο: 00357-22 942736
Τηλεομοιότυπο: 00357-22 874510

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mimk@logosnet.cy.net