Εργαστήριο Εικόνων

20_2716Το εργαστήριο συντηρήσης εικόνων και τοιχογραφιών ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί τμήμα του Μουσείου της Ιεράς Μονής Κύκκου. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μέσα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνoνται δύο εξωτερικά κινητά συστήματα αναρρόφησης χημικών διαλυτών, τράπεζα αναρρόφησης, θερμαινόμενες σπάτουλες, μηχανή απεντόμωσης με άζωτο, μηχανή δημιουργίας καινού αέρος, στερεομικροσκόπιο, ερμάρια ασφαλείας φύλαξης των χημικών διαλυτών. Διαθέτει μεγάλους, άνετους φωτεινούς χώρους και θεωρείται το πλεον σύγχρονο αξιόλογο και εξοπλισμένο εργαστήριο συντήρησης του νησιού. Στελεχώνεται από δύο μόνιμους συντηρητές έργων τέχνης, (εικόνων, τοιχογραφιών και ψηφιδωτών). Ενίοτε και σύμφωνα με τις ανάγκες το Μουσείο συνεργάζεται και με εξωτερικούς συντηρητές (μετάλλων, μαρμάρων κ.ά.).Με την παραλαβή των έργων εκτελείται απεντόμωση, στη συνέχεια φωτογραφική τεκμηρίωση, διάγνωση της φθοράς και καταγραφή της παθολογίας του έργου, παρατήρηση και φωτογράφιση με IR και UV. Τη διαγνωτική αυτή προμελέτη, ακολουθούν οι εργασίες συντήρησης, οι οποίες, αναλόγως της περίπτωσης, συνοψίζονται σε ξυλουργικές εργασίες, εργασίες στερεώσης, ενίσχυση και επαναφορά της προετοιμασίας, αισθητική αποκατάσταση, απάλειψη βερνικιών με χημικό ή μηχανικό καθαρισμό, χρωματική επέμβαση (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με γραπτή και φωτογραφική τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση.

Το εργαστήριο υποστηρίζει το Μουσείο της Μονής στην προσπάθεια να συντηρήσει και να διατηρήσει τα έργα τέχνης που ανήκουν στη συλλογή του. Η προσπάθεια αυτή επεκτείνεται και εκτός των ορίων της Μονής. Συνεργάζεται και εκτελεί έργα συντήρησης για διάφορες Μητροπόλεις, ιδιωτικά Μουσεία, ιδιωτικές συλλογές κ.ά.

Από την ίδρυση του Κέντρου μέχρι και σήμερα έχουν συντηρηθεί εκατοντάδες εικόνων εκ των οποίων αρκετές θεωρούνται μεγάλης ιστορικής, θρησκευτικής και καλλιτεχνικής αξίας.

xartou1

Ως μοναδικά παραδείγματα αναφέρονται:

  • Η εικόνα της Παναγίας της Γαλόκτιστης του 14ου αιώνα από το ομώνυμο παρεκκλήσι στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας.
  • Η εικόνα της Παναγίας στον τύπο Βλαχερνίτισσας, από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο χωριό Ασκάς.
  • Τα λυπητερά του 16ου αιώνα της Ιεράς Μονής Κύκκου.
    xartou2

Αξιόλογα, επίσης, έργα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στις μεθόδους και τις τεχνικές που εφαρμόστηκαν στην διάρκεια των εργασιών συντήρησής τους, είναι οι έξι αποτοιχισμένες τοιχογραφίες από τον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου Κελλιών.

Επιπλέον, το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και διατήρηση των σύγχρονων τοιχογραφιών και ψηφιδωτών που κοσμούν τους χώρους της Μονής και των μετοχίων της.

Οι συντηρητές του εργαστηρίου υποστηρίζουν έμπρακτα ανασκαφικές δραστηριότητες του Μουσείου. Η συμβολή αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη συντήρηση των ευρημάτων, αλλά συμβάλλει και στην έρευνα σε συνεργασίες με κέντρα ερευνών και πανεπιστήμια.

Στην προσπάθεια προβολής του σημαντικού αυτού έργου, που επιτελείται από το εργαστήριο αυτό συμμετέχει του με παρουσιάσεις σχετικών εργασιών σε σεμινάρια, ημερίδες και μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο και το εξωτερικό.